Podstawy teoretyczne, cz. 6

Jak więc widać (Y/L) rośnie wraz ze wzrostem (Y/L)*, podobnie (K/L) wzrasta razem ze wzrostem (K/L)*. Gdyby mimo wzrostu wartości (K/L) odległość między tą wartością a poziomem (K/L)* nie zmieniałaby się, nie miałoby zastosowania prawo malejących przychodów, bo ujemny wpływ wyższego (K/L) na MPK byłby rekompensowany przez postęp techniczny i w efekcie MPK zostawałby na tym samym poziomie. Krańcowy produkt kapitału spada tylko wtedy gdy maleje różnica między (K/L) a (K/L)*, a więc gdy (Y/L) zbliża się do (Y/L)*, tak jak jest to przedstawione na powyższym wykresie. 

Odnosząc to spostrzeżenie do konwergencji można stwierdzić, że stopa wzrostu produktu na 1 mieszkańca będzie wysoka nie wtedy, gdy poziom (Y/L) będzie niski w sensie absolutnym, ale gdy między wartościami (Y/L) i (Y/L)* będzie duża odległość. Oczywiście jeśli będziemy nadal rozpatrywać grupę krajów o tym samym stanie ustalonym (Y/L)*, nadal pozostanie prawdą, że kraje o niższym poziomie (Y/L) będą miały szybszy wzrost. Postęp techniczny jest tu na tyle istotny, że oprócz większego potencjału inwestycyjnego, kolejnym czynnikiem pomagającym krajom uboższym w doganianiu krajów bogatszych jest większa możliwość uczenia się i wprowadzania nowej techniki. 


2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.