Podstawy teoretyczne, cz. 5Jeśli teraz wprowadzimy do naszego modelu postęp techniczny, otrzymamy wyjaśnienie wzrostu produktu na 1 zatrudnionego w długim okresie. Dotychczasowa forma wyjaśniała tylko długookresowy wzrost wielkości absolutnych, ale przeliczone na 1 zatrudnionego, pozostawały one nie zmienione w stanie ustalonym. Model Solowa doprowadza nas więc do stwierdzenia, że czynnikiem decydującym o długookresowym wzroście (K/L) i (Y/L) jest postęp techniczny. Powoduje on, że wartości w stanie ustalonym nie pozostają na tym samym poziomie, lecz rosną. Tak więc docelowy poziom (K/L)* i (Y/L)*, do którego dąży gospodarka, wzrasta wraz z upływem czasu. Akumulacja kapitału, czyli dochodzenie (K/L) do (K/L)*, będzie powodować zbliżanie się (Y/L) do ruchomej wartości (Y/L)* wzdłuż ścieżki stanu ustalonego
2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.