Podstawy teoretyczne, cz. 4

Mając już ten prosty model, nie uwzględniający jeszcze postępu technicznego, można sformułować pierwsze wnioski dotyczące konwergencji. Widzimy, że różnice stanów ustalonych między krajami mogą wynikać z różnic w funkcji produkcji, stopie oszczędności, stopie deprecjacji lub w przyroście ludności — lepsza technika, czyli korzystniejsza F(K/L) i mniejsza stopa deprecjacji d powodują zwiększenie (K/L)* i (Y/L)*, podobnie jak i większa stopa oszczędności s; z kolei większy przyrost ludności n skutkuje zmniejszeniem wartości ustalonych (K/L)* i (Y/L)*. Jeśli jednak wyobrazimy sobie grupę krajów o tej samej wartości ustalonej (K/L)*, a więc tej samej F(K/L), d, s oraz n, ale o różnych stanach początkowych (K/L)(0), to dojdziemy do wniosku, że kraje o niższym początkowym poziomie kapitału na 1 zatrudnionego powinny wykazywać szybszy wzrost od krajów początkowo bogatszych i zmniejszać różnicę dzielącą je od nich. 

Jest tak dlatego, że w krajach o mniejszym poziomie kapitału występuje dużo większy zakres możliwych inwestycji i kraje te mają jeszcze spory potencjał wzrostu z powodu istnienia wielu nie wykorzystanych dotąd pól działania. Dlatego prawo malejących przychodów działa w tych krajach w znacznie mniejszym stopniu. Odnosząc się do wykresu na stronie 1 można zauważyć, że przy niższym poziomie (K/L) funkcja produkcji jest mniej płaska niż przy (K/L) bliskim (K/L)*. Tak więc jej nachylenie, czyli krańcowa produktywność kapitału MPK, jest większe, a co za tym idzie, prawo malejących przychodów działa w dużo mniejszym stopniu, co powoduje, że wzrost produktu na 1 zatrudnionego w krajach o niższym (K/L)(0) powinien być wyższy 


2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.