Podstawy teoretyczne, cz. 2

Przyjmuje się też, że zasób kapitału zużywa się, czyli ulega deprecjacji, w stałym tempie d, przyrost ludności dokonuje się w tempie n, a poza tym dana jest stopa oszczędności s, tzn. część dochodu przeznaczana na oszczędności, czyli nie konsumowana (0
Model ten ma na celu wyjaśnienie wzrostu nie tyle samego produktu, co produktu na 1 mieszkańca, bo ta wielkość wydaje się być odpowiednim miernikiem dobrobytu w społeczeństwie. Zakładając, że istnieje stały stosunek ilości zatrudnionych do liczebności wszystkich mieszkańców, można więc zająć się rozpatrywaniem funkcji produkcji na 1 zatrudnionego (Y/L)=F(K/L,1)=F(K/L), której wartość zależy od kapitału na 1 zatrudnionego. Wtedy przyrost kapitału na 1 zatrudnionego można określić równaniem: Δ(K/L) = sF(K/L) – (d+n)(K/L) 


2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.