Badania empiryczne, cz. 8

Jak więc widać, hipoteza konwergencji mówiąca o tym, że kraje uboższe osiągają szybszy wzrost gospodarczy od krajów bogatszych i doganiają je, sprawdza się, gdy porównujemy kraje wykazujące podobieństwa w zakresie techniki, przyrostu ludności, skłonności do oszczędzania oraz instytucji politycznych i gospodarczych. 

Jeśli zaś mówimy o krajach znacznie różniących się od siebie, a więc i mających odmienne ścieżki stanu ustalonego, prawidłowość ta nie musi zachodzić. Występuje wtedy tylko względna konwergencja — szybszy wzrost mają kraje nie biedniejsze w sensie absolutnym, lecz te, w których PKB na 1 mieszkańca jest najbardziej oddalony od ścieżki stanu ustalonego. 


2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.