Badania empiryczne, cz. 6

Wytłumaczeniem istnienia odwrotnej zależności między początkowym poziomem PKB na 1 mieszkańca a późniejszą stopą wzrostu dla regionów USA i Europy Zachodniej oraz krajów OECD i nieistnienia tej zależności dla większej grupy krajów całego świata jest to, że duża zbiorowość państw całego świata jest bardzo zróżnicowana. 

Grupy regionów USA, regionów Europy lub krajów OECD są dość jednorodne — w porównywanych gospodarkach występują duże podobieństwa instytucji gospodarczych i politycznych, podobne stopy wzrostu ludności i postępu technicznego — jest to niezbędne do spełnienia założeń, na podstawie których wyprowadzona została hipoteza konwergencji — chodzi tu o założenie mówiące o tym, że badane kraje mają tę samą ścieżkę stanu ustalonego (Y/L)*, a więc mają tę samą funkcję produkcji oraz te same stopy: oszczędności, deprecjacji kapitału, przyrostu ludności i postępu technicznego. Założenie takie jest słuszne, gdy rozpatrujemy stany USA lub regiony Europy Zachodniej, a także (choć w mniejszym stopniu) gdy badamy kraje należące do OECD. 


2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.