Badania empiryczne, cz. 5

Jeżeli jednak z tych 98 krajów wyodrębnimy 20 państw należących do Organizacji Współpracy gospodarczej i Rozwoju (OECD), okaże się, że hipoteza konwergencji potwierdza się — zależność między PKB w 1960 roku, a późniejszą średnią stopą wzrostu jest rzeczywiście odwrotna: Kraje zaczynające z dużym PKB na 1 mieszkańca, jak np. USA, Szwajcaria, Luksemburg czy Wielka Brytania, miały średni wzrost ok. 2%, państwa startujące ze średniego pułapu osiągały wzrost ok. 2,5-3% rocznie, zaś w krajach, które początkowo dysponowały najniższym PKB na 1 mieszkańca, jak np. Grecja, Portugalia, Turcja, Hiszpania, Irlandia czy Włochy, występował roczny wzrost o ok. 2,7-4,2%. 


2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.