Badania empiryczne, cz. 4

Jeśli rozszerzymy nasze badania na skalę światową, sytuacja nie będzie już taka klarowna. 

Okazuje się bowiem, że wśród 98 krajów świata analizowanych w okresie 1960-1985 nie widać odwrotnej zależności między początkowym poziomem dochodu na 1 mieszkańca a późniejszą stopą wzrostu. Dla przykładu: najuboższa w 1960 roku Tanzania (PKB na 1 mieszkańca równy 208 dolarów) i najbogatsze Stany Zjednoczone (7380 dolarów PKB na 1 mieszkańca) miały w latach 1960-1985 prawie identyczną stopę wzrostu równą około 2%. Jeśli w ogóle można zauważyć jakiś słaby związek początkowego PKB z późniejszą stopą wzrostu, to jest to związek przeciwny do tego, który wynikałby z hipotezy konwergencji — kraje biedniejsze osiągnęły wzrost mniejszy od przeciętnego dla wszystkich krajów. 


2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.