Badania empiryczne, cz. 3

Podobne wnioski dotyczące konwergencji można wysnuć, badając regiony Europy Zachodniej w okresie 1950-1985. W tym przypadku także występuje odwrotna zależność pomiędzy początkowym stanem dochodu na 1 mieszkańca w 1950 roku, a przeciętnym wzrostem dochodu w późniejszych latach — regiony początkowo uboższe niwelowały straty w stosunku do regionów pierwotnie zamożniejszych. 

Co ciekawe, tak w przypadku stanów USA, jak i odnośnie regionów Europy Zachodniej, dysproporcje między typowym obszarem biedniejszym a typowym obszarem bogatszym zmniejszane są w średnim tempie 2% rocznie. Oznacza to, że choć proces konwergencji rzeczywiście występuje, nie jest on wcale szybki — zlikwidowanie połowy różnicy między dwoma regionami trwa w przybliżeniu 35 lat, zmniejszenie dysproporcji o ¾ — około 70 lat. I chociaż np. region południowy w USA zbliżył bardzo znacznie poziom swojego dochodu na 1 mieszkańca do poziomu w innych regionach, to proces ten potrwał jednak ponad sto lat. 


2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.