Badania empiryczne, cz. 2Na powyższym wykresie widać wyraźnie, że w roku 1880 istniały duże rozbieżności w dochodzie na 1 mieszkańca między poszczególnymi stanami, lecz w okresie następnych 108 lat region południowy, początkowo najbiedniejszy, cieszył się najwyższą średnią stopą wzrostu, z kolei średni wzrost w początkowo najbogatszym regionie zachodnim był najniższy. W efekcie w roku 1988 poziom dochodu we wszystkich czterech regionach był zbliżony. Tak więc w okresie 1880-1988 nastąpił proces konwergencji — regiony biedniejsze nadrobiły większość różnicy dzielącej je od regionów najbogatszych i zbliżyły się do nich. 


2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.