Badania empiryczne, cz. 1



Hipoteza konwergencji znajduje potwierdzenie w większości badań empirycznych. Zwłaszcza dane dotyczące Stanów Zjednoczonych są tego bardzo dobrym przykładem. Wskazują one, że stany USA, w których dochód na 1 mieszkańca w 1880 roku był niższy, miały w latach 1880-1988 znacznie większą średnią stopę wzrostu od tych stanów, które w roku 1880 miały wysoki poziom dochodu na 1 mieszkańca. Istnieje więc wyraźna odwrotna zależność między początkową wartością dochodu a średnią stopą wzrostu w późniejszym okresie. Podobnie rzecz się ma, jeśli przeanalizujemy większe obszary gospodarcze, tzn. cztery regiony USA, w tym samym okresie:




2009-2012. Hipoteza konwergencji. Zobacz też: kredytowanie mieszkań oraz doradztwo finansowe.
Jeśli interesuje cię hipoteza konwergencji, serdecznie zapraszamy do lektury mojej strony. Zawiera ona pracę, którą napisałem podczas studiów ekonomicznych na uniwersytecie. Być może nie jest ona zbyt dogłębna i "naukowa", ale zawiera podstawowe fakty o hipotezie konwergencji i ostatnich badaniach na ten temat. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju, jakim cieszy się Polska - jako tzw. kraj rozwijający się - hipoteza konwergencji jest zdecydowanie tematem na czasie dla ekonomistów.